Warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1. Dostawca i partner umowy

 1. 1.1. Partnerem umownym w przypadku wszystkich zamówień na naszej stronie internetowej jest: PHU "AUTO-EURO TEILE" Łukasz Konopka, Zalesie 52, 08-500 Ryki, NIP: 5060043599, REGON: 060201884.
 2. 1.2. Dane kontaktowe: tel. +48 609 404 904, e-mail: info@autoeuro-teile.de.

2. Zakres i przedmiot umowy

 1. 2.1. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie przy rejestracji konta i wszystkich zakupach towarów przez klientów końcowych za pośrednictwem sklepu internetowego: www.autoeuro-teile.de .
 2. 2.2. Niniejsze warunki regulują wyłącznie stosunek umowny pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Warunki Kupującego nie stają się częścią umowy.
 3. 2.3. Niniejsze ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie: www.autoeuro-teile.de/pl/content/3-regulamin .

3. Wysyłka i dostawa

 1. 3.1. Wysyłka
  1. 3.1.1. Koszty wysyłki obowiązują wszystkich Kupujących.
  2. 3.1.2. Cena wysyłki różni się w zależności od rodzaju zamówionego przedmiotu:
   1. Skrzynie biegów: 80 €,
   2. Osie tylne: 60 €,
   3. Silniki: 200 €,
   4. Dyferencjały i reduktory: 100 €.
  3. 3.1.3. Wysyłka możliwa jest wyłącznie do Polski, Niemiec, Austrii, Niderlandów, Belgii, Luksemburga, Czech i Słowacji. Inne kraje -> po uzgodnieniu.
 2. 3.2. Przesyłka ekspresowa - zgodnie z ustaleniami-obowiązuje indywidulana wycena.
 3. 3.3. Czas dostawy 2-6 dni roboczych.

4. Metody płatności

 1. 4.1. PayPal.
 2. 4.2. Płatność gotówką przy odbiorze.

5. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. 5.1. Zawarcie umowy sprzedaży (umowy kupna) produktu następuje w następujący sposób:
  1. 5.1.1. Aby rozpocząć proces składania zamówienia, należy umieścić żądany artykuł w koszyku, klikając odpowiedni przycisk "Dodaj do koszyka".
  2. 5.1.2. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia do zawartości koszyka, ponownie wyświetlana jest cała zawartość zamówienia. Następnie istnieje możliwość ponownej edycji oraz zmiany zamówienia. Zamówienie zostanie zapisane po kliknięciu przycisku "Kup teraz". Zostaje wówczas zawarta umowa kupna-sprzedaży i nie będzie można go zmienić po zakończeniu procesu składania zamówienia. Sprzedający zaleca: Aby przed kliknięciem przycisku „Kup teraz”, sprawdzić dokładnie swoje zamówienie.
  3. 5.1.3. W przypadku metod płatności, które nie są powiązane z natychmiastową płatnością, Kupujący składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna, klikając przycisk „Kup teraz”. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia wysyłając e-mail do Kupującego.
 2. 5.2. Zmiany w zamówieniu możliwe są zanim opuści ono nasz magazyn lub zostanie przekazane firmie spedycyjnej (tj. przed nadaniem numeru przesyłki i przesłaniem potwierdzenia wysyłki e-mailem). Nie ma to wpływu na ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi i prawo do odstąpienia od umowy.
 3. 5.3. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku towaru na magazynie (zastrzeżenie dostawy własnej). W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o niedostępności towaru i niezwłocznie zwrócić dokonaną wpłatę.
 4. 5.4. Na każdy produkt zakupiony u nas w sklepie wystawiamy fakturę VAT:
  1. Polska - 23 % VAT,
   (dotyczy tylko firm, dla osób prywatnych wystawiamy fakturę VAT Marża)
  2. Niemcy, Austria, Niderlandy, Belgia, Luksemburg, Czechy i Słowacja - 0 % VAT.

6. Zwrot starej części

 1. 6.1. Stare części należące do Kupującego to:
  1. skrzynie biegów,
  2. tylne osie,
  3. dyferencjały i reduktory.
 2. 6.2. W przypadku zwrotu starych części, które mają pęknięcia w obudowie, obowiązują dodatkowe opłaty
 3. 6.3. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zwrot starej części.
  1. * Przed zakupem Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu analizy uszkodzeń.
 4. 6.4. W przypadku, gdy stara część nie jest jeszcze gotowa do odbioru w momencie dostawy zamówionej części, zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokości od 300zł do 2000 zł (kaucja ustalona jest indywidualnie, w zależności od wartości zamówionej części)

7. Odbiór towaru / szkody transportowe

 1. 7.1. Przy wysyłce zamówionego towaru Sprzedający korzysta z własnego transportu. Jeśli dostawa towaru dotrze do odbiorcy uszkodzona, prosimy o następujące czynności: Jeśli to możliwe, należy bezpośrednio powiadomić dostawcę uszkodzonego towaru i udokumentować stopień i zakres uszkodzeń. Nie ogranicza to ani nie wpływa na prawa gwarancyjne. Sprzedający aby uniknąć takiej sytuacji, przeszkolił swoich pracowników, którzy zajmują się przewozem towaru. Na miejscu przy odbiorcy zamówiony produkt jest sprawdzany czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu.
 2. 7.2. Kupujący może odmówić przyjęcia uszkodzonego towaru.

8. Zastrzeżenie własności

 1. 8.1. Aby zabezpieczyć nasze roszczenie dotyczące ceny zakupu wobec Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich przedmiotów dostawy do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

9. Gwarancja

 1. 9.1. Do praw Kupującego w przypadku wad rzeczowych i prawnych mają zastosowanie przepisy ustawowe, chyba że poniżej określono inaczej.
 2. 9.2. Sprzedawany towar może posiadać inny numer identyfikacyjny niż podany przez producenta, nie różniąc się jednak pod względem technicznym. Inny numer identyfikacyjny nie uprawnia do wymiany lub zwrotu. 
 3. 9.3. Towar zostaje opieczętowany przez Sprzedawcę. Jeżeli plomba zostanie uszkodzona lub usunięta przez kupującego, roszczenie gwarancyjne oraz prawo do wymiany lub zwrotu wygasa.
 4. 9.4. Kupując produkt kupujący otrzymuje gwarancję.
 5. 9.5. Gwarancja jest związana z osobą kupującego. Gwarancja nie obejmuje osób trzecich. Jeśli przedmiot zakupiony u Sprzedającego został sprzedany przez Kupującego osobie trzeciej- gwarancja uzyskana od Sprzedającego wygasa.
 6. 9.6. Najważniejszym warunkiem roszczenia gwarancyjnego jest prawidłowy i należyty montaż towaru. Niezbędnym warunkiem technicznym spełnienia gwarancji jest napełnienie skrzyń biegów ilością oleju zalecaną przez producenta.
 7.    9.6.1. W związku z wymianą łożysk w regenerowanej skrzyni biegów, w oleju mogą pojawić się opiłki, dlatego też sprzedający zaleca wymianę oleju po pierwszych 1000 km. 
 8. 9.7. W przypadku tylnej osi należy sprawdzić ilość oleju. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy zakupić odpowiedni olej i zalać nim tylną oś.
 9. 9.8. Gwarancja nie obejmuje:
  1. wyposażenia skrzyń biegów, np. obwody, czujniki, kołnierze itp. 
  2. bocznych części silnika, np. sterownik, filtry, rolki, paski, uszczelniacze, gumy, kable itp. 
   (* Dołączone akcesoria nie są częścią niniejszej umowy i nie są częścią produktów. Wszelkie uszkodzenia lub wady ww. urządzeń nie mogą być podstawą do odstąpienia przez Kupującego od umowy ani dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi z tytułu niezgodności towaru z umową,)
  3. wad powstałych na skutek zaniedbania Kupującego,
  4. usterek powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania produktów, tj. niezgodnego z zaleceniami producentów (np. w przypadku samochodów sportowych/wyścigowych lub samochodów przeciążonych, tj. o masie przekraczającej dopuszczalną),
  5. umyślnego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy itp.),
  6. uszkodzeń powstałych z powodu złego montażu,
  7. uszkodzeń zgłoszonych podczas montażu, które wcześniej nie zostały zgłoszone Sprzedającemu.

 10. 9.9. Gwarancja nie obejmuje zwrotu utraconych korzyści przez Kupującego.
  9.10. WYJĄTEK
 11. Kupujący ma obowiązek podczas pierwszej jazdy próbnej sprawdzić skrzynię biegów pod kątem działania funkcji Start-Stop, funkcji tachografu oraz funkcji tempomatu. 
  Gwarancja na powyżej wymienione funkcje wynosi 2 miesiące od dostarczenia zakupionej skrzyni biegów. Po tym terminie jakiekolwiek reklamacje związane z wyżej wymienionymi funkcjami nie będą uwzględniane. 

10. Reklamacja

 1. 10.1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Usterki w towarze będą bezpłatnie usuwane najpóźniej do 30 dni od przyjęcia reklamacji. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu, zarówno w przypadku naprawy, jak i wymiany wadliwego towaru, do czasu rozpatrzenia reklamacji. Oznacza to, że kupujący nie otrzymuje nowej gwarancji.
 2. 10.2. W przypadku reklamacji technik pracujący na zlecenie Sprzedającego przyjedzie do Kupującego aby dokonać weryfikacji reklamacyjnych, ewentualnej wymiany lub naprawy przedmiotu. Nie narażając Kupującego na dodatkowe koszty. Kupujący jednak ma obowiązek zarezerwować miejsce (tj., podnośnik spełniający standardy bezpieczeństwa, który jest zadaszony i przystosowany do danego rodzaju pojazdu), w którym Technik będzie mógł dokonać prac reklamacyjnych. Sprzedający ponosi koszty pracy technika w wyznaczonym miejscu do 130 zł za 1rbh.
 3. 10.3. Jeśli okaże się, że problem nie dotyczy dostarczonego przez Sprzedającego towaru, Kupujący zobowiązuje się zapłacić kwotę od 600zł do 1300zł za prace technika i kontrolę towaru. Niezastosowanie się do powyższego spowoduje utratę gwarancji. Dochodzenie należności następuje drogą prawną.
 4. 10.4. Sprzedający nie zwraca kosztów demontażu i montażu reklamowanego towaru, które powstały w wyniku dobrowolnej woli Kupującego.  
  1. 10.4.1. Technik świadczy usługi wyłącznie na terenie Niemiec i Polski.
 5. 10.5. Przy każdej wymianie skrzyni biegów należy montować nowe sprzęgło. Gwarantuje to sprawną pracę pojazdu. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest do przełożenia całego osprzętu tj. wybierak, flansze, czujniki, itp. ze starej skrzyni biegów. Są to części ruchome i używane, które nie należą bezpośrednio do skrzyni biegów i nie są objęte gwarancją.
 6. 10.6. Podczas montażu silnika należy wymienić na nowe: świece żarowe, paski, uszczelniacze, gumy, kable itp. Ponadto należy również zamontować nowy wałek rozrządu z całym wyposażeniem. Gwarantuje to sprawną pracę Twojego pojazdu.
 7. 10.7. Ważne uwagi i zalecenia:
  1. * Chociaż większość dostarczanych przez Sprzedającego silników ma te części, należy je wymienić na nowe,
  2. * Ponieważ sprzedawca oferuje używane silniki, gwarancja nie obejmuje wszystkich części bocznych, takich jak pompa olejowa, łańcuch/pasek rozrządu, świece żarowe, uszczelniacze, gumy, kable, wiązki przewodów itp. Elementy te należy wymienić na nowe przed montażem silnika,
  3. * Te części nie są objęte gwarancją.
 8. 10.8. Jeżeli sprzęgło nie jest oryginalne, reklamacja nie zostanie uznana.

11. Ostateczne warunki sprzedaży i gwarancji

 1. 11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w związku z parkowaniem, holowaniem pojazdu lub wynajęciem pojazdu zastępczego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za koszty montażu i demontażu towaru.
 2. 11.2. Gwarancja nie obejmuje zwrotu przez Kupującego utraconych korzyści.
 3. 11.3. Sprzedający nie zwróci Kupującemu jakichkolwiek kosztów związanych z zakupionym przedmiotem bez uprzedniego powiadomienia sprzedającego i jego wyraźnej zgody na zadeklarowane koszty. 

12. Prawo zwrotu

 1. 12.1. Prawo do zwrotu dotyczy wszystkich towarów zakupionych przez sklep www.autoeuro-teile.de chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej.
 2. 12.2. Kupujący ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni. Pd warunkiem, że zakupiony towar nie był montowany. Kupujący ponosi koszty dostawy i odbioru zwracanego towaru.
 3. 12.3. W przypadku zwrotu Kupujący ma obowiązek skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 4. 12.4. Jeśli Kupujący napełnił przedmiot olejem ma obowiązek go wylać, tak by uniknąć rozlania na samochodzie Odbiorcy.
 5. 12.5. Towar nie może nosić śladów montażu. Plomby nie wolno usuwać ani uszkadzać.
 6. 12.6. Alternatywne rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO i § 36 VSBG.
 7. 12.7. Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani i gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją europejską.

13. Prawo wymiany

 1. 13.1. Kupujący ma prawo do wymiany w następujących przypadkach:
  1. elementy montażowe zakupionej części różnią się od części oryginalnych,
  2. część posiada uszkodzenia mechaniczne, których przyczyną może być pomyłka Sprzedającego,
  3. w przypadku nieprawidłowej dostawy, tj. otrzymany towar nie odpowiada zamówionemu,  
  W takim przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów kolejnego transportu w wysokości ok. 260zł.
 2. 13.2. W przypadku źle złożonego zamówienia przez Kupującego, jest on zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów dostawy w wysokości ok. 260zł.
 3. 13.3. W przypadku wymiany towaru Kupujący ma obowiązek zwrócić dostarczoną część najpóźniej w momencie dostarczenia nowej części. W przeciwnym razie Kupujący musi wpłacić kaucję w wysokości 1000-5000 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona po odebraniu części przez Sprzedawcę.

14. Informacja o prawach autorskich

 1. 14.1. Zdjęcia zamieszczone w serwisie chronione są prawem autorskim. Nieuprawnione kopiowanie i publikacja niniejszego dokumentu będzie ścigana na mocy prawa cywilnego i karnego.

15. Postanowienia końcowe

 1. 15.1. Nieskuteczność prawna poszczególnych postanowień nie ma wpływu na pozostałe postanowienia.
 2. 15.2. Językiem umowy jest język polski.
 3. 15.3. Regulamin opublikowany dnia: Ryki, 28.09.2023 r.