Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych przez sklep internetowy www.autoeuro-teile.de

Korzystanie ze sklepu internetowego www.autoeuro-teile.de oznacza akceptację poniższych warunków "Polityki Prywatności", zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), które weszły w życie w dniu 25 maja 2018 roku i są one stosowane na terenie całej Unii Europejskiej.

"Polityka Prywatności" opisuje w szczególności zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. "cookies".

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: www.autoeuro-teile.de.
 2. Właścicielem sklepu internetowego oraz Administratorem danych osobowych jest firma: PHU "AUTO-EURO TEILE" Łukasz Konopka, Zalesie 52, 08-500 Ryki, NIP: 5060043599, REGON: 060201884.
 3. Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest właściciel firmy.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora sklepu internetowego oraz Administratora danych: info@autoeuro-teile.de.
 5. Telefon kontaktowy Administratora strony oraz Administratora danych: +48 609 404 904.
 6. Administracja Państwa danych osobowych następuje głównie na sklepie internetowym w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie podczas składania zapytań ofertowych oraz składania zamówień.
 7. Sklep internetowy www.autoeuro-teile.de realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane tylko za Twoją zgodą. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wcześniejsza zgoda jest niemożliwa ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.
 9. Dane osobowe zbierane są tylko wtedy, gdy przekażesz nam je dobrowolnie w ramach swojego zamówienia. Podane przez Ciebie dane bez Twojej zgody wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia. Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystywania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych.
 10. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych :
  1. O ile uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, lit. a), RODO} ,
  2. Podczas przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, lit. b), RODO}. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed umownych,
  3. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie, podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, lit. c), RODO},
  4. W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, lit. d), RODO},
  5. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej i jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wymienionym interesem, podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, lit. f), RODO}.
 11. Usuwanie danych i czas przechowywania:
  1. Dane osobowe osoby, której dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania. Przechowywanie może odbywać się poza tym zakresem, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wypełnienia umowy.
 12. Niniejsza "Polityka prywatności" została opublikowana dnia 8 września 2023 r.

II. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Realizacja zamówień produktów - Klient, aby zamówić produkt w jednym z kroków zamówienia musi podać swoje dane osobowe: Imię, Nazwisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, E-mail. Opcjonalnie podawane są dane: Data urodzenia oraz dane firmowe: NIP, Nazwa firmy. Dane te są wymagane, aby obsługa sklepu internetowego mogła przyjąć jego zamówienie do realizacji dostawy.
 2. Obsługa zapytań poprzez formularz kontaktowy - Klient aby uzyskać informacje w sprawie zamówień używa formularza kontaktowego, podając w polach formularza swoje dane kontaktowe: Imię i nazwisko, Adres e-mail, Telefon. Formularz znajduje się w zakładce "Kontakt" na sklepie internetowym.
 3. Dodanie opinii o produkcie - Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe: Adres e-mail, imię i nazwisko w celach wystawienia opinii o produkcie. Jest to opcja dla osób, które już zakupiły ten produkt u nas w sklepie.
 4. Zapis do newslettera – W celu otrzymywania informacji o promocjach i nowościach Klient dobrowolnie zapisuje się do newslettera podczas zakładania konta klienta.
 5. Właściciel sklepu internetowego o adresie www.autoeuro-teile.de w zakładce “Kontakt” udostępnił swoje dane kontaktowe oraz lokalizacyjne tzn.: Adres siedziby firmy, Numery telefoniczne, Adres e-mail, Lokalizację na mapie, Formularz kontaktowy. Dane te zostały udostępnione w celach złożenia przez naszych potencjalnych Klientów zapytania dotyczącego produktów, oraz znalezienia naszej lokalizacji. W związku z tym nie wykorzystujemy baz adresów e-mail oraz numerów telefonicznych do innej formy przetwarzania danych osobowych, niż kontakt z klientem.

III. Przekazywanie danych osobowych

 1. Wysyłając paczki za pośrednictwem firm spedycyjnych, przekazujemy tym firmom Twoje dane tzn.: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu i Adres e-mail. Dane są przekazywane naszym zakontraktowanym dostawcom spedycyjnym i w razie potrzeby – podmiotom przetwarzającym (pracownikom firm m. in. przewoźnikom), aby mogli zrealizować dostawę i komunikować się z Tobą w celach informacyjnych i umożliwić ci śledzenie dostawy.
 2. Podstawa prawna powiązanego przetwarzania danych wynika z {art. 6, ust. 1, lit. a), RODO}, jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uzgodnionej w umowie dostawy towarów, podstawą prawną jest: {art. 6, ust. 1, lit. b), RODO}. Ponadto podstawą prawną powiązanego przetwarzania danych jest {art. 6, ust. 1, lit. f), RODO}, który ma na celu: równoważenie interesów, w oparciu o nasz interes polegający na umożliwieniu Państwu sprawnej dostawy w możliwie najlepszym dla Państwa terminie.
 3. Wszystkie ww. dane usuwamy najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że obowiązujące przepisy prawa zobowiązują lub upoważniają nas do dalszego przechowywania danych.
 4. W celu realizacji płatności przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności zleconej do instytucji kredytowej (banku) lub innej usłudze płatniczej, wybranej w procesie składania zamówienia.

IV. Przetwarzanie płatności za pośrednictwem dostawcy PayPal

 1. Dane osobowe podawane w trakcie składania zamówienia są niezbędne do identyfikacji osoby składającej zamówienie. Dane te to: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Numer telefonu oraz Adres e-mail. Weryfikacji dokonuje właściciel sklepu internetowego.
 2. PayPal - umożliwia sposoby płatności:
  1. płatność z wykorzystaniem środków na koncie użytkownika,
  2. płatność za pomocą karty kredytowej, podpiętej do konta użytkownika.
 3. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych za pomocą PayPal znajduje się na stronie "Polityki prywatności" firmy o adresie: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full .

V. Udostępnienie serwisu internetowego i tworzenie plików logu

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest {art. 6, ust. 1, lit. f), RODO}.
 2. Cel przetwarzania danych:
  1. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji,
  2. Zapisywanie w plikach logu następuje w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu. Ponadto wykorzystujemy dane w celu optymalizacji serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Nie wykorzystujemy zebranych tu danych do celów marketingowych. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z {art. 6, ust. 1, lit. f), RODO}, służy również tym celom.
 3. Czas przechowywania:
  1. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, okres przechowywania kończy się wraz z zakończeniem odpowiedniej sesji,
  2. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dane usuwane są najpóźniej po siedmiu dniach. Istnieje możliwość zapisu danych na okres wykraczający ponad wspomniany. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub zmieniane, w związku z czym nie jest już możliwe przypisanie klienta wywołującego.
 4. Możliwość sprzeciwu i usunięcia:
  1. Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Użytkownik nie ma zatem możliwości sprzeciwu.

VI. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na sklepie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Administrator sklepu internetowego okresowo zmienia swoje hasła administracyjne, celem poprawy jakości bezpieczeństwa.
 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

VII. Hosting

 1. Sklep internetowy o nazwie www.autoeuro-teile.de jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze firmy hostingowej: www.cyberfolks.pl.
 2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 3. Pod adresem www.cyberfolks.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić "Politykę prywatności" firmy hostingowej.
 4. Firma hostingowa:
  1. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  2. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  3. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  4. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  5. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  6. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
  7. powołała Inspektora Ochrony Danych.
 5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na sklepie internetowym,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Administratora hostingu oraz wysyłanej przez Administratora hostingu.

VIII. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji zamówień i sprawdzenia działania sklepu internetowego.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych, w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi sklepu internetowego.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

IX. Informacje w formularzach

 1. Sklep internetowy www.autoeuro-teile.de zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Ten sklep internetowy może zapisać informacje o parametrach połączenia (czas połączenia, adres IP).
 3. Ten sklep internetowy, w niektórych przypadkach, może zapisać w formularzu informacje ułatwiające powiązanie danych z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza. Dane przesyłane są w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego klienta sklepu ze sprzedawcą lub rejestracji klienta na sklepie. Opis pól formularza w czytelny sposób informuje, do czego konkretne pole służy.

X. Opis, zakres przetwarzania danych

 1. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego:
  1. Typ używanej wersji przeglądarki,
  2. System operacyjny użytkownika,
  3. Dostawca usług internetowych użytkownika,
  4. Adres IP użytkownika,
  5. Data i godzina dostępu,
  6. Adresy URL stron internetowych, przez które system użytkownika trafił na naszą stronę internetową,
  7. Adresy URL stron internetowych, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej witryny.
 2. Pliki logów zawierają adresy IP lub inne dane umożliwiające przypisanie do użytkownika. Może tak być na przykład w przypadku linku do strony internetowej, z której użytkownik trafił na stronę internetową, lub linku do strony internetowej, na którą użytkownik przeszedł. Pliki logów zawierają dane osobowe.
 3. Dane zapisywane są także w plikach logów naszego systemu. Nie ma to wpływu na adresy IP użytkownika ani na inne dane umożliwiające przypisanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

XI. Logi Administratora sklepu internetowego oraz logi Administratora hostingu

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników na tej stronie www mogą podlegać logowaniu do zaplecza sklepu internetowego oraz zaplecza hostingu, czyli miejsca gdzie jest ona fizycznie utrzymywana. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania nią.

XII. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator hostingu stosuje analizę statystyczną ruchu na sklepie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator hostingu nie przekazuje do Administratora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads.
 2. Administrator hostingu stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na sklepie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora hostingu do Administratorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator hostingu stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie tzw. "map ciepła" oraz nagrywanie zachowania na sklepie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do Administratora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

XIII. Informacja o plikach cookies

 1. Nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania z podstron i wtyczek tej strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika tej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator strony internetowej.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe".
 5. W ramach tej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika tej strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

XIV. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www,
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji technicznej przeglądarek:
  1. Edge,
  2. Internet Explorer,
  3. Chrome,
  4. Safari,
  5. Firefox,
  6. Opera.

Przysługuje Ci prawo do zaakceptowania lub odrzucenia niniejszej „Polityki prywatności”. Wchodząc na tą stronę www i rozpoczynając korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki „Polityki prywatności”.

XV. Podstawa prawna i uchylenie

 1. Podstawa prawna:
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie jest: {art. 6, ust. 1, lit. f), RODO}.
  2. Wszelkie inne narzędzia, w szczególności te służące celom marketingowym, wykorzystujemy na podstawie Twojej zgody {art. 6, ust 1, zd. 1, lit. a), RODO}, pod warunkiem, że profile użytkowania są tworzone do celów reklamowych lub badań rynku. Przetwarzanie danych przy użyciu tych narzędzi następuje wyłącznie w przypadku, gdy otrzymaliśmy wcześniej Twoją zgodę.
 2. Uzyskanie Twojej zgody:
  1. Przetwarzanie danych jest niezbędne aby zapewnić Państwu wymagane prawem zarządzanie zgodami oraz wywiązanie się z naszych obowiązków dokumentacyjnych,
  2. Podstawą prawną do korzystania i zarządzania narzędziem zgody jest {art. 6, ust. 1, zd. 1, lit. f), RODO}, w oparciu o nasz interes w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących zarządzania zgodami na pliki cookie.

XVI. Wycofywanie zgody lub zmiana swojego wyboru

 1. W każdej chwili możesz odwołać zgodę na określone narzędzia. Możesz także tam zmienić wybór narzędzi, na których używanie chcesz wyrazić zgodę, a także znaleźć dodatkowe informacje na temat plików cookies i okresu ich przechowywania.

XVII. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W każdej chwili przysługują Ci prawa osób, których dane dotyczą, określone w {art. 15 – 21, art. 77, RODO}:
  1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych {art. 21, RODO},
  3. Prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych {art. 15, RODO},
  4. Prawo do sprostowania danych osobowych, które przechowujemy nieprawidłowo {art. 16, RODO},
  5. Prawo do usunięcia danych osobowych {art. 17, RODO},
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych {art. 18, RODO},
  7. Prawo do przenoszenia danych osobowych {art. 20, RODO},
  8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego {art. 77, RODO}.
 2. Aby skorzystać z opisanych tutaj praw, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Dotyczy to również sytuacji, gdy chcesz otrzymać kopie gwarancji potwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych. Jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymogi prawne, spełnimy Twoją prośbę.
 3. Twoje żądania dotyczące dochodzenia praw do ochrony danych i nasze odpowiedzi na nie będą przechowywane w celach dokumentacyjnych przez okres do trzech lat, a w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub przysięgania na roszczenia prawne. Podstawą prawną jest {art. 6, ust. 1, zd. 1 lit. f), RODO}, w oparciu o nasz interes w obronie przed ewentualnymi roszczeniami cywilnymi na podstawie {art. 82, RODO}, uniknięciu kar finansowych zgodnie z {art. 83, RODO} i wywiązaniu się z naszej odpowiedzialności zgodnie z {art. 5, ust. 2, RODO}.

XVIII. Ochrona danych

 1. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkowym lub celowym wykorzystaniem, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

XIX. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Sklep internetowy o nazwie www.autoeuro-teile.de zastrzega sobie prawo do zmian w treści powyższej "Polityki prywatności" bez powiadomienia o tym fakcie użytkowników strony. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyższą treścią oraz uważają, że została w jakiś sposób naruszona Państwa prywatność, prosimy o kontakt z naszym Administratorem. Kontakt do administratora: tel. kom. +48 609 404 904 , e-mail: info@autoeuro-teile.de .